Bæredygtighed handler om vores fremtid. Det skal ses i et globalt perspektiv, og det handler om at sikre vores livsbetingelser, vore børn og de fremtidige genetarioner! Både her i den vestlige verden, men så sandelig også resten af vores jord. 

Det vil kun være muligt for vores børn og børnebørn, at leve et godt langt og rigt liv som vi selv har, hvis vi passer på jorden. Derfor er bæredygtighed så vigtigt. Naturens ressourcer skal harmonere med vores forbrug - de skaber grundlaget for vores liv og eksistens på sigt.

Vi har et stort ansvar - ikke kun for måden vi lever på. Det er også et stort ansvar at overlevere den vigtige viden vi har, så alle vores kommende børn, børnebørn og fremtidige generationer er i stand til at fortsætte arbejdet - uanset om det handler om infrastruktur, kultur eller naturens ressourcer. Alt skal sættes ind, så vi kan skabe et rigt og godt liv, de næste mange år frem.